Privatlivspolitik

Som kunde hos Aiways Distribution Danmark A/S behandler vi og Aiways-partnere dine personoplysninger.

Denne privatlivspolitik er beregnet som en hjælp til at forstå, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til.

Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Hvem er vi:

Aiways Distribution Danmark A/S
Unionsvej 15
4600 Køge
info@aiways-nordic.eu

CVR nr. 42023078
www.aiways.dk

Liste over alle Aiways-partnere:

Aalborg
N.O. Jensen A/S
Hattemagervej 16, 9000 Aalborg
Tlf:  96316666

Aarhus V.
Finn Allan Eriksen Automobiler A/S
Runetoften 21, 8210 Aarhus V
Tlf:  86247500

Herning
Bilforum Herning A/S
Enggårdvej 5, 7400 Herning
Tlf:  97161255

Vejle
DK Automobiler A/S
Dandyvej 5, 7100 Vejle
Tlf:  75728000

Esbjerg
Bakke Auto A/S
Kvaglundvej 90, 6705 Esbjerg
Tlf:  75141188

Odense SØ
Aunsbjerg Odense
Nyborgvej 240-260, 5220 Odense SØ
Tlf:  66121314

Sorø
Lysen Biler A/S
Nordmarksvej 2, 4180 Sorø
Tlf:  57873100

Køge
Gunner Due A/S
Tangmosevej 105, 4600 Køge
Tlf:  56653400

Søborg
Dreyer Automobiler A/S
Vandtårnsvej 79, 2860 Søborg
Tlf:  39695529

Frederikssund
Birthe og Mogens Kloe ApS
Pederholmsparken 3, 3600 Frederikssund
Tlf:  47313907

Amager
Bilhuset Elmer A/S
Kirstinehøj 66, 2770 Amager
Tlf:  32519090

Hvilke personoplysninger behandler vi?

I dette afsnit kan du læse mere om, hvor vi indsamler personoplysninger om dig, hvilke data det drejer sig om, og hvordan vi bruger dem.

Ved besøg på hjemmesider og digitale medier

På vores hjemmesider indsamler vi kun personoplysninger, når du selv giver dem til os. Eksempelvis når du booker et service til din bil, booker en prøvetur, eller skriver til os igennem kontaktformularer. Det vil typisk være navn, adresse, e-mail og telefonnr. samt eventuelt relevante oplysninger om din bil.
Når du sender dine informationer til os, modtager vi dem i sikre kundedatabase-systemer til videre behandling. Herved giver du Aiways Distribution Danmark A/S og din Aiways-partner lov til at kontakte dig via disse informationer, eksempelvis med henblik på booking af prøvetur eller et service.
Ved at benytte vores hjemmesider accepterer du også, at vi indsamler data om dig via cookies.

Cookiedata

www.aiways.dk og Aiways-partnerens hjemmeside anvender cookies. En cookie er en fil, som gemmes på din computer - således at hjemmesiden kan genkende computeren næste gang, den besøger Aiways.dk og Aiways-partnerens hjemmeside. Formålet med cookies er at hjælpe hjemmesiden med at genkende brugeren for dermed at give en mere effektiv brug af sitet og en bedre oplevelse for brugeren. Giver du samtykke til markedsførings- og/eller analyse cookies er formålet at forbedre hjemmeside og tilbyde dig tilpasset markedsføring. Cookies er små ufarlige tekstfiler, som ikke kan sprede computervirus eller på anden måde forvolde skade.

Mere om cookies

Du kan se flere detaljer om de specifikke cookies, deres "levetid" og hvordan du ændrer eller sletter dit cookie-samtykke her: https://aiways.dk/pages/cookiepolitik

Markedsføring

Direkte markedsføring

Hvis du tilmelder dig et af vores nyhedsbreve, giver du samtykke til, at vi kan sende vores nyhedsbreve til dig. De personoplysninger vi indsamler er dit navn, dine kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer

Tilpasning af markedsføring

Vi vil gerne sikre os, at den markedsføring du modtager, er relevant for dig. Derfor er vores markedsføring af nyhedsbreve og anden online markedsføring tilpasset dine personlige forhold ud fra vores viden om dig. En del af disse oplysninger indsamler vi ved brug af de personoplysninger, du selv oplyser, og tracking-mekanismer der enten er indbygget i vores markedsføring og/eller fremgår af dine cookie samtykker.  De personoplysninger vi indsamler er dit navn, dine kontaktoplysninger, cookies, IP adresse, geografisk placering, oplysninger fra kundedatabaser, oplyste interesseområder og oplysninger fra sociale medieprofiler.

Vores legitime interesse i at lave en personlig tilpasset markedsføring til dig går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder. Vi foretager en automatisk evaluering af dine personoplysninger med henblik på at personliggøre markedsføringen til dig, men vi anvender ikke automatiserede afgørelser som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

Når du bliver kunde hos Aiways:

Ved prøvekørsel/tilbud

Når du prøvekører en bil, indhenter vi en række personoplysninger om dig.
Dit fulde navn og CPR-nummer
Kørekort-informationer
Bopælsadresse
Dit telefonnummer og/eller e-mail
Og beder du os om at udarbejde tilbud på forsikring eller finansiering, kan vi have brug for oplysninger om skadeshistorik, samt lønsedler og årsopgørelser mv.

Ved køb eller leasing af en bil

Når du køber eller leaser en bil, indhenter vi en række personoplysninger om dig. Herunder kan du se en liste over, hvilken informationer vi som minimum vil have brug for i forbindelse med køb af bil:
Dit fulde navn og CPR-nummer
Bopælsadresse
Dit telefonnummer
Din e-mail
Og skal vi bistå med forsikring eller finansiering, kan vi have brug for oplysninger om skadeshistorik, samt lønsedler og årsopgørelser m.v.

Ved værkstedsbesøg

Når du benytter et af vores Aiways-partneres værksteder, indhenter vi første gang du besøger os følgende personoplysninger, medmindre vi allerede har disse oplysninger ifm. køb af bilen:
Dit fulde navn
Bopælsadresse
Dit telefonnummer
Din e-mail
Din bils registreringsnummer
Evt. CVR nr.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er:

Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med prøvekørsel eller salg af bil, herunder bl.a. levering, kreditgivning og betaling, er retsgrundlaget for vores registrering af oplysningerne databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten. Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter bogføringsloven eller som led i indberetningspligten til skattemyndighederne, er retsgrundlaget databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, som er nødvendig for at overholde en retslig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering til vedligeholdelse og opdyrkning af kundeforhold, løbende samhandel, tilpasset markedsføring samt statistikformål er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. Bruger vi dine personoplysninger til direkte markedsføring er retsgrundlaget databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a hvor du giver samtykke.
Aiways Distribution Danmark A/S og Aiways-partnere hverken sælger, overdrager eller videregiver dine personoplysninger til tredjepart, uden at det er en nødvendig videregivelse for at udføre en aftalt gerning, fx i forbindelse med indregistrering, forsikring eller finansiering af din bil.

Aiways Automobile Europe GmbH
Dürrstraße 1, 80992 München
data@ai-ways.com

registrerer stelnumre i forbindelse med produktionen af Aiways biler, samt bilernes indregistrering i Danmark af hensyn til vores garantiforpligtelse. Vi videregiver ikke personoplysninger til Aiways Automobile Europe GmbH om ejerforholdet af bilen.

Hvad bruger vi dine personoplysninger til, og hvem deler vi dem med?

Som kunde hos Aiways Distribution Danmark A/S deles dine personoplysninger med en Aiways-partner. Vi og vores partnere bruger dine personoplysninger til at administrere kundeforholdet, håndtere garantiforpligtigelser og vejhjælp, vedligeholdelse og opdyrkning af kundeforhold, løbende samhandel samt statistikformål.

 

Hvor længe opbevarer vi dine data

Aiways Distribution Danmark A/S overholder altid gældende dansk lovgivning om lagringsperioder for personoplysninger fx jævnfør bogføringsloven, Skat og hvidvaskningsloven.
Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, sletter vi dem eller de anonymiseres, således at vi kun behandler ikke personhenførbare data om bilen, demografi og analyseinformation.

Dine rettigheder:

Ret til at se data (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de data, som vi behandler om dig samt oplysninger om den eller de behandlinger, vi foretager.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener, din anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet personoplysninger, undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer/ajourføring så hurtigt som muligt.

Ret til sletning

Vi sletter generelt personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser.

Ret til begrænsning af behandling

Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener, vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener, dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har ret til at modtage personoplysninger, du har stillet til rådighed for os, og dem vi har indhentet om dig hos andre aktører. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse personoplysninger til en anden tjenesteudbyder. Du kan også bede os om at få oplysningerne sendt direkte fra den dataansvarlige til en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine personoplysninger fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan bruge kontaktoplysningerne i top eller bund af denne privatlivspolitik til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.
Ret til at få information om nye formål
Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål end de formål, som vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål.

Ret til at trække dit samtykke til elektronisk markedsføring tilbage

Hvis vores behandling af dine oplysninger kun sker på grundlag af dit samtykke til elektronisk markedsføring, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle dine oplysninger med henblik på elektronisk markedsføring. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen.

Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.

Dine klagemuligheder

Som dataansvarlige virksomheder ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen. Skulle vi alligevel have lavet en fejl, eller du mener, at vi har fejlbehandlet dine data eller lign., er du meget velkommen til at kontakte os, så vi kan rette op på det. Du kan kontakte os her:

Aiways Distribution Danmark A/S
Unionsvej 15
4600 Køge
info@aiways-nordic.eu

CVR nr. 42023078
www.aiways.dk

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk